30.1.14

Pomoc z ministerstwa

"(...) z uwagą zapoznałem się z Księdza wystąpieniem dotyczącym sfinansowania wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej zabytkowego, pobernardyńskiego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźdźcu na Ukrainie. 
W odpowiedzi pragnę poinformować, że Departament dołoży starań,  by w tym roku skierować do Gwoźdźca eksperta, w celu przygotowania kompleksowej opinii konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej oceny stanu zachowania budynku świątyni. Tego rodzaju opracowanie będzie mogło stanowić merytoryczną podstawę do podjęcia decyzji o zakresie i charakterze ewentualnych prac remontowych i konserwatorskich."
Te słowa wysłał do administratora parafii Gwoździec p. Jacek Miler, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego przy Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz