25.12.14

Boże Narodzenie 2014


o. Volodymyr
Na Pasterce gościliśmy grekokatolickiego o. Volodymyra ze wsi Balińce (Балінці) oraz miejscowego proboszcza prawosławnej parafii, o. Jaroslava razem z parafianami i chórem cerkiewnym. W kazaniu, głoszonym przez wikariusza, został podjęty temat z napisu nad szopką: "Pokój ludziom dobrej woli". Po Eucharystii, rozdano wszystkim opłatki i składano sobie nawzajem życzenia. Zdaniem uczestników, padł powojenny rekord, gdy chodzi o liczbę osób biorących udział w modlitwie. Z pewnością sprzyja temu ekumeniczny dialog z prawosławną parafią.
25 grudnia o godz. 10:00 również była Msza św. Ks. proboszcz w kazaniu skupił się na tajemnicy Wcielenia i wartości szopki, która pomaga zrozumieć to, co niepojęte... W Gwoźdźcu dodatkowo symbolikę wzmacnia figurka Dzieciątka Jezus położona, zamiast w żłobku, na księdze Pisma Świętego.

24.12.14

Życzenia

Dziękujemy serdecznie za życzenia, jakie spływają do Gwoźdźca drogą elektroniczną i tradycyjną.

Nie zapomnijmy, co jest źródłem naszej radości i świętowania...
אמנואל
Życzymy prawdziwej radości z faktu, że Bóg przychodzi do ludzkich warunków, by być nam bliskim, by być Bogiem z nami - Emmanuelem...

duszpasterze i parafianie