20.12.13

Anioł kościoła...

Barokowy aniołek ciągle ma nadzieję, 
że kościół, dla którego był wyrzeźbiony, 
doczeka się swojej "drugiej młodości"...