18.10.13

Granice parafii

Ze względu na wzrost zainteresowania u ludzi przeszłością swojej rodziny i poszukiwaniem krewnych na Kresach, zamieszczamy listę miejscowości (w języku polskim i ukraińskim), które przed wojną należały do rzymskokatolickiej  parafii w Gwoźdźcu:
 1. Balińce - Балинці
 2. Buczaczki - Бучачки
 3. Granice parafii
  na mapie Liesganiga, wyd. z 1824 r.
 4. Chomiakówka - Хом'яківка
 5. Chwaliboga - Хвалибога
 6. Czechowa
 7. Dźwików
 8. Gwoździec - Гвіздець
 9. Gwoździec Mały - Малий Гвіздець
 10. Gwoździec Stary - Старий Гвіздець
 11. Kobylec - Кобилець
 12. Kułaczkowce - Кулачківці
 13. Ostapkowce - Остапківці
 14. Ostrowiec - Острівець
 15. Podstaje
 16. Pruchniszcze - Репужинці
 17. Rohynia - Рогиня
 18. Rosohacz - Росохач
 19. Słobódka Polna - Слобідка
 20. Soroki - Сороки
 21. Targowica - Торговиця
 22. Trofanówka - Трофанівка
 23. Wierzbowiec
 24. Winograd - Виноград
 25. Wiśniówka
 26. Zahajpol - Загайпіль
Obecnie, przedwojenna parafia w Gwoźdźcu nieoficjalnie jest placówką dojazdową parafii z Zabłotowa (14 km), gdyż tam mieszkają stale kapłani.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz