18.10.13

Granice parafii

Ze względu na wzrost zainteresowania u ludzi przeszłością swojej rodziny i poszukiwaniem krewnych na Kresach, zamieszczamy listę miejscowości (w języku polskim i ukraińskim), które przed wojną należały do rzymskokatolickiej  parafii w Gwoźdźcu:
  1. Balińce - Балинці
  2. Buczaczki - Бучачки
  3. Granice parafii
    na mapie Liesganiga, wyd. z 1824 r.
  4. Chomiakówka - Хом'яківка
  5. Chwaliboga - Хвалибога
  6. Czechowa
  7. Dźwików
  8. Gwoździec - Гвіздець
  9. Gwoździec Mały - Малий Гвіздець
  10. Gwoździec Stary - Старий Гвіздець
  11. Kobylec - Кобилець
  12. Kułaczkowce - Кулачківці
  13. Ostapkowce - Остапківці
  14. Ostrowiec - Острівець
  15. Podstaje
  16. Pruchniszcze - Репужинці
  17. Rohynia - Рогиня
  18. Rosohacz - Росохач
  19. Słobódka Polna - Слобідка
  20. Soroki - Сороки
  21. Targowica - Торговиця
  22. Trofanówka - Трофанівка
  23. Wierzbowiec
  24. Winograd - Виноград
  25. Wiśniówka
  26. Zahajpol - Загайпіль
Obecnie, przedwojenna parafia w Gwoźdźcu nieoficjalnie jest placówką dojazdową parafii z Zabłotowa (14 km), gdyż tam mieszkają stale kapłani.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz