6.5.14

Stan cmentarza na wiosnę 2014

Gwoździec k. Kołomyi, cmentarz rzymskokatolicki, stan na kwiecień-maj 2014 r.
(więcej informacji w zakładce CMENTARZ)
Widok na cmentarz od wejścia

O. gwardian Szymon Niemczyk
+ 28.11.1939 r.

Najmłodszy nagrobek


Kwatery sióstr służebniczek starowiejskich
i o. gwardiana

Południową i zachodnią granicę cmentarza
znaczą gęsto bzy               
Widok na kościół

Krewni kard. Jana Puzyny,
bpa krakowskiego
Ogrodzenie w kwaterze kniaziów Puzynów
również zniszczyła bujna przyroda (gałęzie)


Leżący już pomnik Dominika Magnuszewskiego,
poety i powstańca
Orzeł na pomniku Dominika Magnuszewskiego
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz